Monday, 21 June 2010

पढेर भन्दा परेर जान्दछ !

पढेर भन्दा परेर जान्दछ

गाईले खोजी दुधिलो घाँस चरेर जान्दछ!
चरीले गुँड बनाइ बसाँई सरेर जान्दछ!
नियम मास्ने कानूनी डण्ड डरेर जान्दछ
भूइँको किरा पुतली हुन मरेर जान्दछ


दिलको घाऊ समय पर्खे टरेर जान्दछ!
नदीको भेल गाउँले बस्ती तरेर जान्दछ
खेतको पानी छुपु र छुपु भरेर जान्दछ!
किसान बीउ गोडेर मल छरेर जान्दछ!

लडाकू भीर-आकाशबाट झरेर जान्दछ!
स्वदेश माया सेवक मन्ले धरेर जान्दछ!
दुष्टले लोभ पाप र नाश हरेर जान्दछ!
समाज सेवी बोलेर हैन गरेर जान्दछ!

विद्वान-धेरै पढेर भन्दा परेर जान्दछ!

-अनन्तगोपाल रिसाल [Jun 7,2010]

No comments:

Post a Comment