Saturday, 10 August 2013

श्री नाग-देव, नम: देव देव !

श्री नाग-देव, नम: देव देव !मेरै आधारमा ईश, सृष्टी संसार रच्दछ
कला,रक्षा,ब्यवस्थामा, चन्द्र-सूर्यादि भर्दछ!
म नाग भित्रको नाग, ईश भित्रको शेष हूँ
निर्देश, मित्र-आदेश, धैर्य-धर्म सन्देश हूँ !
    
शेषबाटै शुरू हुन्छु, शेषमै शेष हुन्छु म
जीव आत्म बनी छिर्छु, पूर्ण-आत्म छु हर्दम
शरीर भित्र छिन् गङ्गा, आत्म-गुफा म लुक्द्छु
सुरुङ्ग छ सृष्टीको माझ, भित्र बाहीर गर्द्छु !

बाहिरी रुपले म्रित्यु, भव-सन्सार सागर
भित्र बस्छु म लूकेर, महिमामय को छ र?
मर्दिन कहिले नाग, शिव-शङ्कर रक्षित
धर्म व्यापक ब्रह्माण्ड, सत्य,शुद्ध परिक्षित

शीला छ्न् शेष झैं काहिँ, ओडार झन् अजंगको
खुम्चन्छन् कालले कैले, फैलन्छन् कैं, अनन्तको!समुद्र मन्थनै गर्छु, शक्ति-प्राकृत वास्तव,
सबैका हितका लागि, देव,मानव,दानव!
निस्कञ्छ्न् मणि, रत्नादि, जुहारात र अमृत
विवेक बुद्धि जो माग, धर्म-कर्म छ मिश्रित !

अनन्त, बासुकी, शेष, पद्भनाभ र कम्बल,
शंख-पल, धृतराष्ट्र ,निकाल भव-कस्मल!
विशेष कृष्णका प्यारा, नाग, कालीय, तक्षक,
श्री नाग देवका देव, सबैका स्तुत्य, रक्षक ! 

Monday, 5 August 2013

नेपाल झैं, पावन धर्ति काँ छ ?विद्वान हुन्छन् सबका हितैषी,
कल्याण गर्छन् जन बर्सी बर्सी
दर्शन् सबैमा सम-भाव, रूप,
त्यै ईश,आत्मा चित-सत्स्वरूप !!

सीता-जनक्ले धन सिर्जिएकी
राता निला, चन्द्र र सूर्य बोकी,
ध्वजा उडे फर्फर टाकुरामा,
सम्मान नारी, बल-पाखुरामा !

पाहाड,नाला, मधु बग्छ पास
बुलन्द मीठा हिमको बतास,
देख्दा, मनै लठ्ठ, पगाल्छ, गाल्छ
नेपाल झैं, पावन धर्ति काँ छ ?   

त त  ज गु गु - बसन्ततिलका     
SS| SS| |S| SS

Saturday, 3 August 2013

Accident -

Accident 

It comes without an alert, has a supersonic speed
No known purpose of visit, without a specific need
People say mind is the fastest of them all,
'Accident' however is the swiftest recall.


Faster than the mind, like we have never thought
Middle of our dreams, we are recklessly caught
Mercy, it has none, returns again and again,
It never loses the battle, nothing it has to gain.

It comes without notice, signal, or sign
Can we say, let it come, will we be fine?
What is its magnitude, size or its shape?

Scale, meter, unknown, measured with a tape?

Appears with a super speed ; how,where and why?
'I saw you on my way today, so just passing by' !

It may caused by carelessness, other times by a chance,
Hits us hard with its claws, in a sharply prance.


It takes us as a surprise, a witness of a cruel time,
Keeps it secret like a plan,we always look dumb and mime,
Our dark side of human life, is an accident at sight
I wish you all good luck, every day and night !