Thursday, 7 November 2013

गौमाताको महिमा अपरम्पार 


गौमाताको महिमा अपरम्पार


गौमाता जय होस् अगाध-धनकी सद-चित् ध्वनी पावनी
योगी-पोषणी धारणी वरद छ्यौ सद्धर्म संस्थापनी
धातृ हौ धरणी महान जननी आस्था रहोस् हर्दिन
अम्बे दृष्टि मिले अवश्य रहने जन्मिन्छु कैं मर्दिन

हिन्दू धर्म बच्यो बिधान गर लौ श्रीकृष्ण सेवा गरे
आत्मा हौ बस ब्रह्म जीवनी सदा साक्षात देवी हरे
गोबर्धन् मनिषी छ सूर्य सरिता ती चन्द्र शुक्रै शनि
‘आमा’-भन्दछ बालकै अझ युवा नारी र बृद्धै पनि

पञ्चै-गव्य सहायती सहमती रक्षार्थ संयोजनी
खेती टिक्दछ नत्र हा फसल ती मिल्दैन खोजे पनि
धर्तीकी लग बोझ पाप समता दातृ कहाँ खोजुं म
रोगी मानव स्वस्थ बन्छ सजिलै सेवा गरे हर्दम

ऋचा वेदहरु छ मन्त्र भवको विद्या कृषक्-पूर्ण ती
आयुर्वेद र वृष्टि बादल कला विज्ञान सम्पूर्णकी
धेनू धन्य धरा बिचित्र रुपकी लच्छीनकी सूरभी
सन्तुष्टी दिन अन्नपूर्ण रसिली साझा सबैकी सखी

हे माता सरला अनन्त गुणकी सौन्दर्यकी शिक्षिका
मौनी जंगल साधना पर-धि-का सद्-ज्ञानकी दिक्षिका
शान्ती मंगल दायिनी सरस्वती पूजा कथा बन्दना
जे खोजे पनि मिल्छ रे सफल यो सद्-पूण्य आराधना

ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहने गङ्गा र लक्ष्मी प्रिता
यी भू-मण्डलकी जयी विजयकी साक्षात राधा-सिता
बाँकी छन् अझ देवता शरिरमा?जान्छु म लान्छौ कता?
माता च्यापन साथमा नजिक है मै बस्छु राख्छौ जता

1 comment:

 1. 1. Cow for Liberty-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/05/cow-for-liberty-story-1.html
  2. Cow milk for Service and salvation-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-milk-for-service-and-salvation.html
  3. Cow Protection Story-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-protection-story-3.html
  4. Geetaji is Cow's milk-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/geetaji-is-cows-milk-story-4.html
  5. Cow symbolizes mother earth-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-symbolizes-mother-earth-story-5.html
  6. Gopastami - An auspicious day for cow celebration-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/gopastami-auspicious-day-for-cow.html
  7. Cow has its own Milky Way - http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-has-its-own-milky-way-story-7.html
  8. Hindu Dharma is like a Cow-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/hindu-dharma-is-like-cow-story-8.html
  9. Cow protection by Hindu Warriors and Hermits-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-protection-by-hindu-warriors-and.html
  10. Delightful services to Cow is merciful & blissful-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/delightful-services-to-cow-is-merciful.html
  11. Cow, an exceptional animal-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/06/cow-exceptional-animal-story-11.html
  12. Cow, the highest deity-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/cow-highest-deity-story-12.html
  13. Cow and Shadhus are synonymous -http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/cow-and-shadhus-are-synonymous-story-13.html
  14. Global Laws of Cow Protection-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/05/global-laws-of-cow-protection.html
  15. Cows are protected by Lord Ram from demon Rawan-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/cows-are-protected-by-lord-ram-from.html
  16. Cow Protection & Cow's Fault-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/cow-protection-cows-fault-story-16.html
  17. Lord Krishna,the Cow Protector-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/lord-krishnathe-cow-protector-story-17.html
  18. King Vikram and Cow Protection-http://anantagopalrisal.blogspot.com/2013/07/king-vikram-and-cow-protection-story-18.html

  ReplyDelete