Monday, 26 July 2010

दुलाहा - दुलही: तानातान-भनाभन

दुलही:
प्रिए, क्या कमाल गर्दियौ,
म त टाईट्-प्यान्ट थिँए, च्यातेर रुमाल गर्दियौ|

दुलाहा:
प्रिए, क्या चमत्कार गर्दियौ
म त होन्डा र टोयोटा थिएँ, हाँकेर बेन्ज-कार गर्दियौ |

दुलही:
प्रिए, क्या हाल गर्दियौ,
टुकुचा र खोला थिएँ, पोखरी र ताल गर्दियौ |

दुलाहा:
प्रिए, क्या निगरानी गर्दियौ,
जीवन्का सपना थिए, मरभूमीको पानी गर्दियौ

एक-दसक पछि----------------


दुलही:
प्रिए, क्या तमन्ना गर्दियौ,
बैठकको पर्दा थिएँ, सुत्ने कोठाको तन्ना गर्दियौ |

दुलाहा:
प्रिए, क्या साटासाट गर्दियौ,
गाँठ-वाल् थिएँ, खाता-खल्ती र वालेट अहीले टाट गर्दियौ |

दुलही:
प्रिए, क्या अचम्म गर्दियौ,
कस्ती दुब्ली र पातली थिएँ, अहिले टम्म गर्दियौ |

दुलाहा:
प्रिए, क्या शाबाशी गर्दियौ,
सारूक र रितिक थिएँ, आज चपराशी गर्दियौ |

- अनन्तगोपाल रिसाल (Jul 24, 2010)

No comments:

Post a Comment