Monday, 23 September 2013

के गर्नु? अस्तित्व बिना केहि हुन्न !

के गर्नु? अस्तित्व बिना केहि हुन्न !

धर्ती बिना अन्न हुन्न, अन्न बिना जाँड हुन्न,
जाँड बिना पार्टी हुन्न, पार्टी बिना सरकार हुन्न,
बिना सरकार राष्ट्र हुन्न, बिना राष्ट्र अस्तित्व हुन्न !

बिना वर्षा खाद्द्य हुन्न, खाद्द्य बिना पशु हुन्न,
मांस बिना पूजा हुन्न? पूजा बिना मन्दिर हुन्न,
मन्दिर बिना संस्कृति हुन्न, संस्कृति बिना अस्तित्व हुन्न !

चुनावी चयन बिना चरित्र हुन्न, बिना चारित्रिक-विशिष्टता संबिधान हुन्न,
संबिधान बिना कानून हुन्न,कानून दण्ड बिना नियन्त्रण हुन्न,
बिना नियन्त्रण लक्ष्य-सीमा हुन्न,सीमा बिना राष्ट्र हुन्न,
राष्ट्र बिना स्वराज-अस्तित्व हुन्न !

जन सभ्य-साधु भए जनता नै हुन्न, जनतामा भांड-भैलो बिना राजनीति हुन्न,
राजनीति बिना सम्पदा,साधनको महत्व नै हुन्न, महत्व,सामर्थ्य बिना परतन्त्र हुन्न,
परतन्त्र बिना, आफू पर-संचालित हुन्न, आफैंलाई नबुझ्नाले राष्ट्रियता हुन्न,
बिना स्वार्थ राष्ट्रियता, अस्तित्वनै हुन्न !

बिना ढुङ्गा मूर्ति हुन्न, बिना मूर्ति दर्शन हुन्न,
बिना दर्शन ध्यान हुन्न, ध्यान बिना भक्ति हुन्न,
भक्ति बिना संयम, संयम बिना त्याग हुन्न
त्याग बिना शान्ति हुन्न, शान्ति बिना अस्तित्व हुन्न !

त्याग बिना सम्मति हुन्न, सम्मति बिना परिवार हुन्न,
बिना परिवार  संवृद्धि हुन्न, संवृद्धि बिना सभ्यता हुन्न,
सभ्यता बिना लोक-न्याय हुन्न, बिना न्याय अस्तित्व हुन्न!

जंगल ध्वस्त भए बिना सहर हुन्न, सहर बिना बाटा हुन्न, बाटो बिना कृषि हुन्न,
बिना कृषि समाज हुन्न, समाज बिना आश्रम हुन्न,
आश्रम बिना संरक्षण जंगल हुन्न, बिना जंगल प्रकृति हुन्न,
बिना प्रकृति शहर हुन्न !

शुद्ध धर्ती-कृषक बिना, शुद्ध अनाज हुन्न,
शुद्ध अनाज बिना व्यंजन मिठास हुन्न,शुद्ध भोजन बिना, शुद्ध बिचार-भजन हुन्न,
भजन-भक्ति बिना ज्ञान हुन्न, ज्ञान बिना स्पष्टता हुन्न,
स्पष्टता बिना अस्तित्व हुन्न!
 
वीर शाहसी बिना संरक्षण हुन्न,बिना संरक्षण स्वतन्त्रता हुन्न,
बिना स्वतन्त्रता सृजनता हुन्न,सृजनता बिना कल्पना हुन्न,  
बिना कल्पना अनन्त-अस्तित्व हुन्न !

बिना कलम इच्छा-भाव हुन्न, बिना भाव शोख हुन्न,
बिना शोख कबिता-रचना हुन्न, रचना बिना शत्रु-मित्रु हुन्न,
साथ बिना गति हुन्न, बिना गति सागर हुन्न,
सागर बिना मन्थन हुन्न,मन्थन बिना रत्न हुन्न,
रत्न बिना आकर्षण हुन्न, बिना आकर्षण अलौकिक जीवनको अस्तित्व हुन्न!

भोग बिना ईन्द्रिय हुन्न, इन्द्रीय बिना मन हुन्न,
मन बिना बुद्धि हुन्न, बुद्धि बिना धर्म हुन्न,
धर्म बिना आत्मा हुन्न, आत्मा बिना ईस्वर हुन्न,
ईस्वर बिना केहि हुन्न, अस्तित्व हुन्न !!

संस्कार बिना शिक्षा हुन्न, बिद्द्यार्थी बिना बिद्द्यालय हुन्न,
विद्वता बिना बुद्धि हुन्न, बुद्धिमान बिना व्यवस्था हुन्न,
बिना व्यवस्था बुद्ध हुन्न, बुद्ध बिना नेपाल हुन्न,
बिना नेपाल भारत हुन्न, भारत बिना विश्वमा अध्यात्म हुन्न,  
अध्यात्म बिना विश्वको अस्तित्व हुन्न !

बिना कलाकार कला हुन्न, कला संगीत बिना गला-यन्त्र हुन्न,
यन्त्र बिना भाव हुन्न, बिना भाव-गित काब्य हुन्न,
काब्य बिना त्यहाँ प्रश्न-उत्तर हुन्न,बिना समस्या समाधान हुन्न,
समाधान बिना सह-अस्तित्व हुन्न !

प्यार-प्रेम बिना दायित्व हुन्न, बिना दायित्व सम्मान हुन्न,
सम्मान बिना श्रद्धा हुन्न, बिना श्रद्धा कर्म हुन्न,
कर्म-योग बिना गति-स्थिति हुन्न, स्व-स्थिति बिना आत्म भाव हुन्न,      
आत्म भाव बिना समत्व भाव हुन्न ,
विश्व भाव बिना ज्ञान हुन्न, ज्ञान बिना अस्तित्व हुन्न!

बिना ज्ञान बिज्ञान हुन्न, बिना बिज्ञान विश्लेषण हुन्न,
विश्लेषण बिना तथ्य हुन्न, तथ्य बिना जानकारी हुन्न,
जानकारी बिना समझदारी हुन्न, 
समझदारी नै नभए पछि जीवनको अस्तित्व हुन्न!

No comments:

Post a Comment